logo

Bamboo Airways điều chỉnh giờ khai thác một số chuyến bay

Cụ thể, 6 chuyến bay sẽ được thay đổi giờ bay gồm có: Hà Nội – Buôn Mê Thuột, Buôn Mê Thuột – Hà Nội, Vinh – Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh – Vinh, Vinh – Buôn Mê Thuột và Buôn Mê Thuột – Vinh.

Vì lý do bất khả kháng Bamboo Airways thông báo điều chỉnh giờ khai thác cho một số chuyến bay

Đại diện Bamboo Airways cho biết, ngày 25 và 26/7/2019, Bamboo Airways sẽ điều chỉnh giờ bay của 6 chuyến bay đã nêu do ảnh hưởng từ các hoạt động diễn tập quân sự tại Nghệ An.

Đây là nguyên nhân bất khả kháng. Vì thế, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, hành khách cần cập nhật thay đổi để kịp thời thu xếp lịch trình cá nhân.

Giờ bay mới được cập nhật trong bảng sau:

Ngày

Số hiệu chuyến bay

Nơi cất cánh

Nơi hạ cánh

Giờ đi cũ

Giờ đến cũ

Giờ đi mới

Giờ đến mới

25/7

QH1154

SGN

VII

6:35

8:30

17:00

18:55

QH1152

SGN

VII

6:35

8:30

6:20

8:15

QH1761

VII

BMV

9:10

10:35

10:30

11:55

26/7

QH1402

BMV

HAN

12:15

14:00

12:35

14:20

QH1401

HAN

BMV

14:45

16:30

15:05

16:50

QH1762

BMV

VII

17:10

18:35

17:30

18:55